Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

PAN PAN Potato Chips Sour Cheese ( 35 g)

 • PRC
 • 35 g
Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

PAN PAN Potato Chips Sour Cream & onion ( 35 g)

 • PRC
 • 35 g
Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

PAN PAN Potato Chips Hot & Spicy (35 g)

 • PRC
 • 35 g
Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

PAN PAN Potato Chips Barbecue ( 35 g)

 • PRC
 • 35 g
Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

PAN PAN Potato Chips Tomato (35 g)

 • PRC
 • 35 g
Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

PAN PAN Potato Chips Original ( 35 g)

 • PRC
 • 35 g
Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

Pan Pan Potato Chips Cheese 110g

 • PRC
Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

Pan Pan Potato Chips Tomato 110g

 • PRC
Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

Pan Pan Potato Chips Sour Cream & Onion 110g

 • PRC
Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

Pan Pan Potato Chips Original 110 g

 • PRC
 • 110 g
Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

Pan Pan Potato Chips Spicy 110 g

 • PRC
 • 110 g
Fujian Changting Pan Pan Food Co.Ltd

Pan Pan Potato Chips BBQ  110 g

 • PRC
 • 110 g