Allergy & Immune System

EZEDE Tablet

  • Antihistamines & Antiallergics Antihistamines Antihistamines Antihistamines Antihistamines...
  • 1 x 10's / Box 1...
Allergy & Immune System

ADEZIO Tablet

  • Antihistamines & Antiallergics Antihistamines Antihistamines Antihistamines Antihistamines...
  • 10 x 10's / Box 10...
Allergy & Immune System

ADEZIO Syrup (Lychee Flavour)

  • Antihistamines & Antiallergics Antihistamines Antihistamines Antihistamines Antihistamines...
  • 60 ml / Bot 60...
Allergy & Immune System

ALAGRA – 120 Tablet

  • Antihistamines & Antiallergics Antihistamines Antihistamines Antihistamines Antihistamines...
  • 5 x 6's/ Box 5 5...
Allergy & Immune System

ALAGRA Suspension

  • Antihistamines & Antiallergics Antihistamines Antihistamines Antihistamines Antihistamines...
  • 50 ml/ Bot 50 50 50...